Strona główna Tacho5Safe
TachoSafe aplikacja na telefon

TachoSAFE-WEB PRO

Płatna część platformy TachoSAFE-WEB

Aplikacja opracowana dla każdego kto potrzebuje analizować dane z kart kierowców i pojazdów pod kątem wystąpienia naruszeń przepisów w zakresie przestrzegania czasów pracy, prowadzenia, wymaganych odpoczynków itp.

Aplikacja TachoSAFE PRO rozszerzenie wersji Basic.

TachoSafe-WEB PRO

Płatna część PRO - platformy TachoSAFE-WEB została stworzona jako rozszerzenie dla wersji podstawowej Basic co oznacza że zawiera wszystkie jej funkcjonalności oraz oferuje dodatkowe. Dodatkowe możliwości to głównie zaawansowana analiza danych kierowców i pojazdów pod kątem występowania wykroczeń i raporty naruszeń.
Naruszenia klasyfikowane sa wg ich ważności i dzielą się na :

  • MSI - Most Serious Incident - Najpoważniejsze naruszenie
  • VSI - Very Serious Incident - Bardzo poważne naruszenie
  • SI - Serious Incident - Poważne naruszenie
  • Mi - Minor Incident - Drobne naruszenie

Skutkiem dużej ilości naruszeń może być utrata dobrej reputacji firmy. Platforma w wersji PRO - na podstawie otrzymanych plików i ich analiz zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2016/403 z dnia 18 marca 2016 r. uzupełniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 w odniesieniu do klasyfikacji poważnych naruszeń przepisów unijnych, które mogą prowadzić do utraty dobrej reputacji przez przewoźnika drogowego ... , wylicza i przedstawia aktualną klasyfikację firmy.
Klasyfikacja ERRU wg 403/2016 oraz 694/2022

Europejski Rejestr Przewoźników Drogowych (ERRU)

ERRU (Europejskie Rejestry Przedsiębiorstw Transportu Drogowego) to elektroniczny system umożliwiający państwom członkowskim wymianę informacji na temat przedsiębiorstw transportu drogowego. ERRU łączy krajowe rejestry elektroniczne przedsiębiorstw transportu drogowego różnych państw członkowskich, dzięki czemu właściwe organy mogą wzajemnie wymieniać informacje zawarte w ich odpowiednich bazach danych.
Utworzenie krajowych rejestrów elektronicznych i ich wzajemne połączenie są wymagane na mocy art. 16 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 w sprawie dostępu do zawodu przewoźnika drogowego

ERRU, które działa od 1 stycznia 2013 r., jest stopniowo dostosowywane, aby odpowiadać na rosnącą liczbę potrzeb związanych z egzekwowaniem przepisów dotyczących transportu drogowego. Aktualna wersja ERRU dostarcza informacji m.in. na temat dobrej reputacji zarządzających transportem, ważności licencji wspólnotowych oraz naruszeń popełnianych przez przedsiębiorców transportowych na obcym terytorium.

Raport z programu TachoSafe

Europejskie przepisy dotyczące kierowców

Czynności kierowców są analizowane zgodnie z następującymi przepisami UE

Analiza zgodna z dyrektywami w sprawie czasu pracy (DCP).
TachoSafe analizuje również pobrane dane w oparciu o europejskie dyrektywy dotyczące czasu pracy, zapewniając wgląd w naruszenia przepisów w oparciu o zasady DCP.

Raportowanie
TachoSafe udostępnia różnorodne raporty, w tym raporty aktywności kierowców w formie graficznej i tabelarycznej, raporty wykorzystania pojazdu, globalne i pogrupowane według krajów raporty czasu pracy.

Dzień pracy kierowcy na wykresie

 

 

TachoSafe ceny i możliwości

TachoSAFE Basic a PRO różnice i ceny

 

Dla klientów NET POLSKA Specjalna cena promocyjna

10 PLN / miesiąc / kierowca

SKLEP