Strona główna Tacho5Safe
TachoSafe aplikacja na telefon

TachoSAFE Aplikacja

Bezpłatna aplikacja łącząca Tacho5Safe z magazynem w chmurze

Każdy użytkownik Tacho5Safe ma możliwość połączenia czytnika Tacho5SAFE z magazynem w chmurze celem przechowywania i analizy plików. Chmura to dostępny z każdego miejsca na świecie, wydzielony obszar pamięci w komputerze z dostępem przez internet.

Aplikacja TachoSAFE instalacja i logowanie do chmury.

TachoSafe Tworzenie konta użytkowania

Program TachoSafe dostępny jest dla telefonów z systemem Android w sklepie Play oraz dla telefonów marki Apple iOS w sklepie App Store.
Instalacja oraz obsługa programu nie wymaga dużych umiejętności. Wyszukujemy w odpowiednim sklepie aplikację pod nazwą TachoSafe marki SVT a następnie instalujemy. Kolejnym etapem jest utworzenie bezpiecznej prywatnej przestrzeni dyskowej magazynu online dla użytkownika.
Wchodzimy na stronę www.tachosafe-WEB.com i po wybraniu języka polskiego naciskamy napis "Utwórz nowe konto".

W otwartym oknie wypełniamy kolejne pola wpisując dane do przyszłego logowania się w usłudze. Warto je zapisać. Nazwa firmy reprezentuję firmę, do której dostęp będą mieli poszczególni użytkownicy. Firma może być jedna a użytkowników kilku. Umożliwia to sprawne przekazywanie danych z wielu miejsc przez różne osoby do wspólnego jednego miejsca jakim jest magazyn TachoSAFE.
Przy tworzeniu firmy należy podać jeszcze nazwę użytkownika głównego i hasło. Następnie zobowiązani jesteśmy do zapoznania i akceptacji warunków usługi, informacji o likach cookie oraz polityce prywatności czyli o ochronie danych osobowych.

TachoSafe logowania do konta  użytkowania

Tak wypełniony formularz akceptujemy. Jeśli podane dane są prawidłowe a nazwa firmy czy użytkownika nie jest jeszcze zajęta zostaje wysłany na podany w formularzy email wiadomość autoryzacyjna. Dopiero odebranie jej oraz kliknięcie linku w aplikacji powoduje utworzenie firmy, konta użytkowania oraz wydzielenie specjalnej przestrzeni dyskowej jako magazynu na pliki użytkownika.

Operacji tworzenia konta można dokonać za równo na telefonie jak i na komputerze.

Kolejnym etapem jest zalogowanie się na telefonie oraz przypisanie czytnika do firmy. Wypełniając formularz na ekranie telefonu logujemy się do aplikacji. Szczegółowe informacje na temat jak połączyć urządzenie z kontem znajdują się w instrukcji obsługi. Nie jest to ani czasochłonna ani wymagająca znaczącej wiedzy operacja. Urządzenie łączy się z telefonem tylko raz. Od tego mementu będzie ono dostępne na liście połączonych urządzeń. W przypadku posiadania większej liczby czytników wszystkie, nawet dodane przez innego użytkownika Tacho5Safe będą widoczne na liście i przypisane do firmy.

Tacho5SAFE => TachoSAFE => TachoSAFE-WEB pobieranie danych do magazynu.

Operacja transferu plików z urządzenia Tacho5Safe do magazynu w chmurze jest prosta. Nie wymaga złożonych czynności. Za całość odpowiada aplikacja TachoSAFE, która po zainstalowaniu, uruchomieniu i zalogowaniu nie powinna przysporzyć żadnych problemów w obsłudze. Jest intuicyjna i prosta.

Po podłączeniu do tachografu lub włożeniu karty w slot urządzenia uruchamiamy aplikację na telefonie. Proces pobierania danych widoczny jest na ekranie w formie paska postępu w aplikacji. Kiedy odczyt sie zakończy aplikacja wysyła pliki na serwer a po zakończeniu operacji informuje stosownym komunikatem. W dowolnym momencie możemy ręcznie przesłać pobrane pliki do chmury. Wystarczy je wybrać i nacisnąć odpowiedni klawisz.

O ile z karty kierowcy zawsze pobierane są wszystkie rekordy o tyle z tachografu istnieje możliwość wybrania zakresu oraz okresu pobieranych danych. Jeżeli pobieramy dane bez aplikacji zawsze zostaną pobrane z ostatnich 90 dni. W przypadku podłączonej aplikacji istnieje możliwość dokładnego wybrania jakie dane i z jakiego okresu mają zostać pobrane na telefon a następnie wysłane do magazynu. Aplikacja działa wielowątkowo co oznacza, że po zakończeniu pobierania karty można od razy pobrać dane z kolejnych kart nie czekając na zakończenie procesu wysyłania.

Poniższe zdjęcia prezentują ekrany aplikacji TachoSAFE na telefonie w trakcie wykonywania czynności:

TachoSafe odczyt z karty kierowcy TachoSafe odczyt z tachografu cyfrowego TachoSafe transfer plików do chmury

 

Zalety TachoSafe

  • Aplikacja dostępna na system android oraz iOS
  • prosta intuicyjna obsługa aplikacji
  • nieskomplikowana procedura tworzenia konta
  • darmowy bezpieczny magazyn w komplecie

Magazyn w chmurze >